ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการของกรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร (30.222.20.12) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 25 -30 พย.59)


วันที่:25 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ