ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณถนนเลียบทะเล หมู่ 10 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (30.22.20.22) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2559)

วันที่:28 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ