ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุด 10 หน่วย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2559)

วันที่:29 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ