ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๕ ที่นั่ง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 ธ.ค. 2559)

วันที่:02 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ