ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรประกาศนียบัตร นายช่างกลเรือ (วิชาการกล) จำนวน 16 รายการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 หลักสูตร ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 ธ.ค. 2559)

วันที่:07 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ