ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (81.10.15.03) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) (วิจารณ์ตั้งแต่ 13 – 16 ธ.ค.59)


วันที่:14 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ