ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหลักสูตรประกาศนียบัตรนายช่างกลเรือ (วิชาการไฟฟ้า) จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 16 -21 ธันวาคม 2559)

วันที่:16 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ