ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำชี ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด และเขื่อนป้องกันตลิ่งพังลำเซบาย ม.๒ ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:27 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ