ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ๒๔ หน่วย และปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานนำร่อง เขตท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง (๗๒.๑๒.๑๑.๐๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่ 27 – 30 ธ.ค.59)

วันที่:28 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ