ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (๗๒.๑๒.๑๑.๐๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่ 28 ธ.ค.59 – 4 ม.ค.60)

วันที่:28 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ