ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:05 มกราคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ