ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเรือตรวจการณ์ลำน้ำขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 21 ฟุต จำนวน 3 ลำ (25.11.15.02) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (ครั้งที่ 2) (วิจารณ์ 9-12 ม.ค.60)

วันที่:11 มกราคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ