ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคซื้อเรือกู้ภัยความเร็วสูง สีส้ม จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 12-17 ม.ค. 60)

วันที่:13 มกราคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ