ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดหาและติดตั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์แบบดิจิตอล (IP Telephone) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสายด่วน ๑๑๙๙ กรุงเทพมหานคร (๔๓.๒๒.๒๖.๑๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 18-23 ม.ค. 60)


วันที่:18 มกราคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ