ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงแผงกันคลื่น ที่จอดพักเรือท่าเทียบเรือปัตตานี และปรับปรุงพื้นที่หลังท่า จังหวัดปัตตานี (30.22.20.22) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 18-23 ม.ค. 60)


วันที่:18 มกราคม 2560

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ