ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเรือกู้ภัยความเร็วสูง สีส้ม จำนวน ๒ ลำ (๒๕.๑๑.๑๕.๑๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 19-24 ม.ค. 60)

วันที่:19 มกราคม 2560

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ