ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเรือตรวจการณ์ลำน้ำขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๑ ฟุต จำนวน ๓ ลำ (25.11.15.02) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24-27 ม.ค. 60)


วันที่:24 มกราคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ