ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำสายบุรี บริเวณวัดทรายทอง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (81.10.15.07) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค.- 3 ก.พ. 60)

วันที่:31 มกราคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ