ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำประแสร์(ด้านนอก) ตำบลทางเกวียน ถึง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (72.14.12.06) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 7-10 ก.พ. 60)

วันที่:07 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ