ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภานในประเทศที่แม่น้ำประแสร์ (ด้านใน) ตำบลทางเกวียน ถึง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (72.14.12.06) ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2560)

วันที่:08 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ