ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสาขา กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลประจำปี ๘ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 16 – 21 ธันวาคม 2563)

วันที่:16 ธันวาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ