ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาต่อสร้างชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลน สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด (25.11.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2560)

วันที่:09 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ