ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๕ ที่นั่ง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน (25.10.15.03) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2560)

วันที่:15 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ