ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องมือฝึกจำลองปฏิบัติงานสินค้าเหลวในระวาง จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ชุด (78.11.19.01) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2560)

วันที่:15 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ