ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 220 จำนวน 93 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bing) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2560)

วันที่:22 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ