ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดหาและติดตั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์แบบดิจิตอล (IP Telephone) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสายด่วน ๑๑๙๙ กรุงเทพมหานคร (๔๓.๒๒.๒๖.๑๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 24 ก.พ. – 01 มี.ค. 2560)


วันที่:24 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ