ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร ภายในหน่วยงานกรมเจ้าท่า (ส่วนกลาง) จำนวน ๑๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๔๔.๑๐.๓๑.๐๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 22-27 มี.ค.2560)

วันที่:22 มีนาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ