ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเรือตรวจการณ์ลำน้ำขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๑ ฟุต จำนวน ๓ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ ๑๓-๑๖ มิ.ย.๒๕๖๐)

วันที่:13 มิถุนายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ