ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเรือกู้ภัยความเร็วสูง สีส้ม จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 13-16 มิถุนายน 2560)

วันที่:13 มิถุนายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ