ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือฝึกจำลองปฏิบัติงานสินค้าเหลวในระวาง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 16-21 มิถุนายน 2560)

วันที่:19 มิถุนายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ