ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ โครงการ ของกรมเจ้าท่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

วันที่:06 กรกฎาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ