ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนภูมิภาค (๘๑.๑๑.๒๒.๐๐) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 17-22 สิงหาคม 2560)

วันที่:17 สิงหาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ