ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ระยะที่ 1 (VTS Phase 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2560)

วันที่:22 สิงหาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ