ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง หลักไฟปลายสันเขื่อน และหลักไฟแสดงที่หมายอันตราย พร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 จังหวัดสงขลา จำนวน 12 หลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 11 – 17 ต.ค. 60)

วันที่:11 ตุลาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ