ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (MARINE GEN.SET) ขนาดไม่น้อยกว่า 35 KVA 380V 50Hz ที่ความเร็วรอบ 1,500 RPM พร้อมติดตั้ง เรือเจ้าท่า ข.6 กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 20-27 ตุลาคม 2560)

วันที่:20 ตุลาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ