ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2560)

วันที่:07 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ