ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาต่อสร้างชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลน สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๖ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ๑.เรือลากจูง จำนวน ๑ ลำ, ๒. เรือบรรทุกดินแบบเปิดท้อง จำนวน ๒ ลำ, ๓. โป๊ะบรรทุกรถขุดตักดิน จำนวน ๑ โป๊ะ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2560)

วันที่:09 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ