ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ที่ร่องน้ำตำมะลัง จังหวัดสตูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng) (ครั้งที่ 2) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 9 – 14 พ.ย. 60)

วันที่:09 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ