ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสมุทรเขต (เขตท่าเรือแหลมฉบัง) สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 10-15 พฤศจิกายน 2560)

วันที่:10 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ