ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเรือสวนสาธารณะธารา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่ 14-17 พ.ย. 60)

วันที่:14 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 5

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ