ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 22 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560)

วันที่:14 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ