ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักผู้อำนวยการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง ๑ แห่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

วันที่:15 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ