ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.6 (เรือขุดแบบยุ้งดิน) จำนวน 42 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 17-22 พ.ย.60

วันที่:17 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ