ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำ เรือเจ้าท่า ข.19 (เรือขุดหัวสว่านท่อส่งดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว) และเรือเจ้าท่า 219 (เรือพี่เลี้ยง) รวม 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 20-23 พ.ย. 2560)

วันที่:20 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ