ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.8 (เรือขุดแบบยุ้งดิน) จำนวน 32 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 20-23 พ.ย. 2560)

วันที่:20 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ