ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือโดยสารท่าช้าง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 22-27 พ.ย.60

วันที่:22 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ