ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือสาธารณะในภูมิภาคประจำปี ๔ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24-29 พ.ย.60

วันที่:24 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ