ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 27-30 พ.ย. 2560)

วันที่:27 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ