ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.33 (เรือขุดหัวสว่านท่อส่งดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว) และเรือเจ้าท่า 233 (เรือพี่เลี้ยง) รวม 65 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2560)

วันที่:01 ธันวาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ