ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 12 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 13-15 ธ.ค. 2560)

วันที่:13 ธันวาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ